Om

Dagning är ett experiment där journalistiken influerats av både vetenskaplig forskning och konstnärlig gestaltning. Fokus är  på  demokrati och mänskliga rättigheter i ett brett perspektiv,  där rättigheterna eller avsaknaden av dem ses i ett socialt, kulturellt och politiskt sammanhang.

Vetenskaplig forskning är enligt idealet noggrann, systematisk och genomskinlig: öppen för att granskas och omprövas. Däremot hjälper den oss inte alltid att placera in det detaljerade i ett större perspektiv. Vi som inte är tillräckligt skolade i ett visst sätt att prata och tänka, lämnas dessutom ofta utanför.

Journalistiken kan å andra sidan  tillgängliggöra och konkretisera – finnas till för fler. Samtidigt saknar den ofta forskningens noggrannhet och kunnighet – det djuplodande perspektivet. Vi ser också en tendens till att journalistiken blir allt mer präglad av ideologier och åsikter, vilket riskerar stänga ute, fördunkla och ibland vilseleda.

Litteratur och andra konstnärliga uttrycksformer kan, när de närmar sig journalistens eller forskarens perspektiv,  hjälpa oss att se saker på nya sätt, göra komplexa fenomen tydliga och begripliga, samt frigöra oss från gamla tankemönster. Men fiktionen och fantasins roll ger upphov till en  annan sorts precision och tillförlitlighet än den som oftast eftersträvas i forskning eller seriös journalistik.

I en fungerande demokrati är varje medborgare en beslutsfattare, och varje beslutsfattare behöver ett bra underlag. Ett sådant underlag behöver präglas av flera dimensioner och sätt att tänka.

Idag finns många tankesmedjor som producerar allt från utredningar till tidskrifter. Agendan, intresset, åsiktsriktingen kommer först och därefter innehållet.  Det gäller också mer generellt i dagens medielandskap. Väldigt mycket av det som marknadsförs som information är producerat  i syfte att påverka våra tankar i en viss riktning.

En av informationssamhällets paradoxer är att när mer information blir tillgänglig blir det svårare att få överblick och se det väsentliga.  Nya tekniska plattformar underlättar många former av kommunikation samtidigt som samhällshotande glapp uppkommer och förstärks.

Vi tror att denna paradox på sikt kräver en ny form av journalistik och Dagning är vårt lilla bidrag.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s